Papież Benedykt XVI rezygnuje

Papież Benedykt XVI rezygnuje

Obecny papież Benedykt XVI zapowiedział rezygnację z pełnienia funkcji Głowy Kościoła Katolickiego. W wietrzny poniedziałek 11 lutego 2013r w godzinach przedpołudniowych z Watykanu dobiegły te niespodziewane i szokujące wieści.

85-letni papież Benedykt XVI objął tę najwyższą funkcję w kwietniu 2005, po śmierci Jana Pawła II. Informacja o dymisji  pojawiła się zaledwie dwa dni przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, który prowadzi do Wielkanocy, najważniejszego wydarzenia w chrześcijańskim kalendarzu. Dymisja jest przewidziana od 1917 w kodeksie prawa kanonicznego i na podstawie przepisów ustanowionych przez papieża Pawła VI w 1975 roku oraz przez papieża Jana Pawła II w 1996 roku.

Rezygnacje papieskiej posługi, są znane w historii papiestwa, jednak po raz pierwszy dzieje się to w czasach nowożytnych. Pierwszym przypadkiem abdykacji papieża była rezygnacja Celestyna V, który ustąpił pod naciskami politycznymi 13grudnia 1294. Zanim został papieżem, był zakonnikiem benedyktyńskim, następnie pustelnikiem, gdzie stworzył zręby zakonu celestynów, znanego ze świętości i pokory. Wybrany na papieża 5 lipca 1294 roku po śmierci Mikołaja IV, wskutek impasu religijno-politycznego. Upatrywano w nim męża opatrznościowego dla targanego sporami politycznymi Kościoła. Po namowach zgodził się przyjąć godność papieską. Nie radził sobie jednak z polityczną stroną urzędu papieskiego. Zdając sobie podobno sprawę ze swojej nieudolności oraz braku przyzwyczajenia do przepychu panującego w papieskich apartamentach, do którego jako zakonnik nie był przyzwyczajony, po kilku miesiącach13 grudnia1294 r., złożył urząd w Castel Nuovo w Neapolu i powrócił do życia eremity.

Kolejnym znanym papieżem, który zrzucił ciężar tego urzędu był Grzegorz XII. Abdykował 4 lipca 1415, kończąc tym, trwający od kilkudziesięciu lat rozłam w Kościele.

Natomiast papież Pius XII nosił się z takim zamiarem, w sytuacji gdyby został aresztowany przez nazistów, to automatycznie zrzeknie się swojej władzy. Jednak do takiej sytuacji nie doszło.

Obecny papież Benedykt XVI  był jednym z najstarszych nowożytnych papieży w historii, kiedy został wybrany miał 78 lat.
Przejął pełnienie misji papieskiej w trudnym momencie, gdy Kościół borykał się z burzami, jakie  wywołały  skandale związane m. in. z  nadużyciami seksualnymi księży.

Nic nie wskazywało, że papież Benedykt XVI podejmie tę decyzję,  chociaż wielokrotnie w czasie pontyfikatu mówiło się o jego złym stanie zdrowia. W  książce o Benedykcie XVI, która  została napisana w formie wywiadu przeprowadzonego w 2010 przez niemieckiego dziennikarza i pisarza Petera Seewalda , papież  wypowiedział się na temat możliwości rezygnacji z urzędu papieskiego, jeśli siły fizyczne, psychiczne i duchowe nie są wystarczające, w takiej sytuacji  abdykacja jest możliwa, a wręcz konieczna.
85-letni papież Benedykt XVI ogłosił swoją decyzję po łacinie podczas obrad Vaticanum kardynałów w poniedziałek rano.

” (…) Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu (…)”

Rzecznik Watykanu Federico Lombardi powiedział: „Papież ogłosił, że opuści swoją posługę o godzinie 20:00 w dniu 28 lutego.”

Tak wyglądała przedostatnia audjencja papieska która odbyła się w dniu 13 lutego bieżącego roku.